Shop

Torre emplatar cubetes gastronorm

Les torres de cubetes gastronorm amb rodes, tenim doble inox, PVC simple, PVC gran.

Mides
Especificacions tècniques

-Doble inox: mesura: es poden col·locar cubetes o reixetes. 63 x 59 x 172 cm. 16 guies (màxim 32 cubetes en funció de l'altura).
-PVC simple: s'ha de col·locar una safata palmadera 53 x 32cm i damunt la cubeta gastronorm. 55 x 44 x 170 cm. 12 guies.
-PVC gran: s'ha de col·locar una safata palmadera 53 x 32cm i damunt la cubeta gastronorm. 55 x 85 x 170 cm 24 guies.

Torre emplatar cubetes gastronorm

Les torres de cubetes gastronorm amb rodes, tenim doble inox, PVC simple, PVC gran.

Mides
Especificacions tècniques

-Doble inox: mesura: es poden col·locar cubetes o reixetes. 63 x 59 x 172 cm. 16 guies (màxim 32 cubetes en funció de l'altura).
-PVC simple: s'ha de col·locar una safata palmadera 53 x 32cm i damunt la cubeta gastronorm. 55 x 44 x 170 cm. 12 guies.
-PVC gran: s'ha de col·locar una safata palmadera 53 x 32cm i damunt la cubeta gastronorm. 55 x 85 x 170 cm 24 guies.