Shop

Marisquera refredadora bronze

Marisquera per refredar i mantenir la temperatura de mariscs i moluscs, en bufets.

Marisquera refredadora bronze

Marisquera per refredar i mantenir la temperatura de mariscs i moluscs, en bufets.